Softwareontwikkeling

Binnen DN is ruime ervaring aanwezig op het gebied van softwareontwikkeling. Met name op het gebied van Ruby on Rails beschikken we over zéér veel ervaring. Sinds 2006 hebben we vele tientallen projecten afgerond met dit framework. Ook in Javascript frameworks zoals EmberJS zijn we thuis. Software ontwikkeling kan door ons in house worden uitgevoerd door ontwikkelaars in Nederland of via nearshoring in oost Europa. In beide gevallen ontzorgen wij de gehele ontwikkeling.

Ruby on Rails

Onze specialisatie ligt bij ontwikkeling in Ruby on Rails. Dit is een framework geschreven in de programmeertaal Ruby. Voordelen van Ruby on Rails voor de ontwikkeling van uw software:

 • De ontwikkeling van software gaat relatief snel ten op zichte van andere technieken/frameworks
 • Er zijn voldoende ontwikkelaars voor zodat het een toekomstzekere investering is
 • Het leent zich prima voor de scrum methodiek waarin in korte sprints wordt gewerkt naar het eindresultaat
 • Het is bewezen en volwassen techniek en is ingezet voor enkele van de grootste websites van Nederland

Voor sites waarin sprake is van een aparte front-end en een aparte backend gebruiken bij voorkeur Ruby on Rails voor de backend en EmberJS voor de front-end. Eigenschappen bij toepassing van aparte front-end development in EmberJS:

 • Lage hosting kosten: EmberJS bestaat uit Javascript en kan (zeer voordelig en zonder vaste servers) worden gehost op een content delivery network (CDN).
 • Super snel: Er is veel minder wachttijd tussen pagina's doordat alleen de data die de gebruiker wordt bewerkt naar de backend wordt verzonden in plaats van telkens een hele HTML pagina.
 • API en App mogelijk: De in Ruby on Rails geschreven backend is een API only site. Dat houdt in dat er op een gestructureerde manier bewerkingen op data worden uitgevoerd en alleen de data wordt teruggegeven in plaats van een hele webpagina met een resultaat. Dit scheelt flink in belasting op de server, maar het legt ook de mogelijkheid open om een iOS of Android app connectie te laten maken met dezelfde backend en dezelfde bewerkingen te laten uitvoeren.
 • Gescheiden- en parallele ontwikkeling is mogelijk, zodat 1 team werkt aan de functionaliteit in de backend en een ander team, meer in design gespecialiseerd team, werkt aan de front-end.
 • Hogere ontwikkelkosten en een langere ontwikkeltijd bij een gelijk aantal developers zijn de grootste nadelen bij het scheiden van front- en backend.

Technieken

Natuurlijk houdt het daar niet op. Ruby on Rails en Ember zijn nog maar het tipje van de ijsberg.

Werkwijze

De eerste stap is om vrijblijvend te bepalen wat er ontwikkeld moet worden.

Hieruit rolt een functioneel ontwerp waarin beschreven staat wat de programmatuur precies doet. Ook wordt in deze fase besloten welke technieken er ingezet gaan worden. Doorgaans is het mogelijk om een ruwe tijdsplanning te geven. Vaak is het ook mogelijk om een vaste projectprijs af te spreken mits het geen heel groot project betreft. In onderling overleg bepalen we vervolgens hoe de ontwikkeling gaat plaatsvinden.

Wordt het werk in Nederland of in het buitenland uitgevoerd, door wie, moet er worden samengewerkt met eigen ontwikkelaars, is er projectmanagement nodig, welke fasering zien we en zo voort. Na acceptatie van zowel het functioneel ontwerp als de randvoorwaarden voor het project gaan wij aan de slag.

De ontwikkeling zelf vindt plaats volgens de SCRUM methode. Hierbij wordt het project opgedeeld in meerdere zogenaamde epics (een groter probleem) die op hun beurt bestaan uit meerdere userstories. Een epic is dan een losstaand probleem, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een gebruiker te bewerken. De userstories omvatten de losse commponenten daarvan, zoals het opslaan in de database en het verwerken van wijzigingen via een webpagina. In één of meerdere sprints van doorgaans twee weken worden meerdere userstories gebouwd, met als resultaat een stuk van de applicatie wat toonbaar is na die twee weken.

In overleg met u wordt bepaald in welke volgorde de userstories worden verwerkt in de sprint. Het is door deze werkwijze mogelijk om snel feedback te geven, en betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de applicatie. Dit zorgt voor een resultaat wat beter aansluit bij uw wensen.

Nearshoring / nearsourcing

Bij nearshoring werken we samen met een bevriende bedrijven in Oekraïne en Rusland waar de opdracht wordt uitgevoerd. We hebben goede ervaringen met beide organisaties. Bij iedere vorm van outsourcing is het zeer belangrijk dat vooraf helder is wat er ontwikkeld moet worden, aan welke criteria het moet voldoen. DN verzorgt het complete traject en bewaakt de voortgang en kwaliteit.

De developers in het buitenland kunnen samenwerken met een al bestaand team, of als loststaand development team. Gezien de afstand en de (geringe maar niet geheel afwezige) cultuurverschillen is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en te zorgen voor duidelijke en ondubbelzinnige invoer naar de developers.

Het is onze ervaring dat er wat betreft kwaliteit doorgaans weinig is aan te merken, maar dat het voor de developers in oost-europa niet altijd duidelijk is wat er ontwikkeld moet worden en wat het einddoel is. Het helpt soms om even die kant op te gaan en 'de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen'.

Door de lagere loonkosten in oost-europa en de grote ervaring die de developers daar op hebben gedaan door te werken op zeer veel verschillende projecten is het een aantrekkelijke keuze bij het uitbesteden van software development. Het is ook een voor de hand liggende keuze bij het opschalen van ontwikkeling, of om snel extra capaciteit te realiseren om een project op tijd af te krijgen.

DN helpt bij het selecteren van de teamleden, het communiceren van de behoefte en het monitoren van de output.

De tarieven liggen doorgaans rond de €35,- per uur, afhankelijk van hoe ervaren de developers zijn.

 • Contact
 • Over DN
 • Bedrijfsgegevens
 • Ruby on Rails software development
 • EmberJS software development
 • Webdesign
 • Linux Systeembeheer
 • Amazon AWS migratie
 • Webhosting
 • Management advies
 • Interim CTO
 • Interim developer
 • Interim Team management
 • IT onderzoek
 • IT due dilligence
© 2018 Vuurpijl Beheer BV